Magazine:
Tag: THE NETHERLANDS×

Description: country in Europe

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
30 jaar kernenergie - 240.000 jaar kernafval. Waarom Greenpeace campagne voert t Teule, Dr. Rianne 01-01-2004 NVSN WASTE TRANSPORT ACTIONS BORSSELE COVRA FRANCE GREENPEACE LA HAGUE, FRANCE MOX THE NETHERLANDS REPROCESSING OSPAR PLUTONIUM PROLIFERATION
Aanbeveling voor werken bij radiozenders van de European Telecommunication Stand Lagendijk, C.L.W. 01-01-2002 NVSN EMF OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS SAFETY GENERAL
Afschermingsberekeningen en validatie door middel van dosimetrie bij toepassing Bosman, Dr.Ir. J./ Arends, Ir. A. J./ Edelbroek, Dr. M. A. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
Afwegingen bij bevolkingsonderzoek colorectale kanker met behulp van CT-colonogr Venema, Henk W./ Gelder, Rogier E. van/ Stokker, Jaap 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN
Alara bij niet-ioniserende straling: nodig en mogelijk? Rongen, Eric van 01-01-2002 NVSN EMF HEALTH POPULATION LOW-LEVEL RADIATION THE NETHERLANDS RIVM RADIATION GENERAL
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Beknopt overzicht van radioactiviteit in gebruiksartikelen Eleveld, Harry 01-01-2004 NVSN INDUSTRIAL USE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION MEASUREMENTS
Beleidsnotitie rookmelders Hekker, Arthur 01-09-2001 NVSN THE NETHERLANDS PARLIAMENT SMOKE DETECTORS LEGISLATION
Beleidsstandpunt CORA rapport 01-01-2003 NVSN CORA COVRA CLAY COSTS NUCLEAR ENERGY METHODS WASTE STORAGE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RETRIEVABILITY
Berekening van de longkankerincidentie in Nederland door roken en blootstelling Leenhouts, Henk P./ Brugmans, Marco J.P. 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADON RIVM
Besluit detectie radioactief besmet schroot en Regeling detectie, registratie... Marjolein Biesot, VROM 01-12-2002 NVSN LIABILITY ILLEGAL TRADE COSTS NUCLEAR ENERGY THE NETHERLANDS RADIOACTIVE SCRAP METAL RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Besluit stralingsbescherming gepubliceerd Thijssen, Carel/ Zuur, Ciska 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES LEGISLATION
Besluit stralingsbescherming vanaf 1 maart 2002 van kracht Vermeulen, Ton 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Blootstelling aan elektromagnetische velden in de beroepspraktijk Remkes, G.J.J. 01-06-2001 NVSN EMF OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS SAFETY GENERAL
Blootstelling van chauffeurs 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS SMOKE DETECTORS TRANSPORTS GENERAL
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan externe straling vanuit de omgevi Blaauboer, Roelf 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling door antropo Janssen, Martien 01-12-2001 NVSN HEALTH POPULATION INDUSTRIAL USE NUCLEAR WEAPONS TESTING DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS TRANSPORTS GENERAL CHERNOBYL -DISASTER
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling voor medisch Brugmans, M/ Buijs, W./ Geleijns, K./ Lembrechts, J. 01-03-2001 NVSN ICRP THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan radon Lembrechts, Johan 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS URANIUM GENERAL
Bs en de ministriële regeling analyse gevolgen van ioniserende straling Delfini, Ginevra 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Buitenluchtconcentraties radon in september extreem hoog! Smetsers, Ronald 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS RADON RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
De gezondheidsraad over mobiele telefoons Rongen, Eric van 01-01-2002 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS
De radioactief afval organisatie in 2001 Welbergen, Jeroen 01-01-2002 NVSN WASTE GENERAL COVRA OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
De radioactief afval organisatie in 2002 Welbergen, Jeroen 01-01-2003 NVSN WASTE GENERAL COVRA THE NETHERLANDS
De radioloog en hormese Geleijns, Koos 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION MEASUREMENTS
De spanning stijgt... Pruppers, Mathieu 01-01-2003 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM
De staat versus EPZ Patricia Sormani 01-12-2002 NVSN BORSSELE EPZ COSTS NUCLEAR ENERGY LIFETIME EXTENSION THE NETHERLANDS LEGAL GOVERNMENT SEP CLOSURE TREATIES LEGISLATION
De stralingsprestatienorm (SPN) nader toegelicht Aernsbergen, L.M. van/ Klomberg, T./ Luijk, P. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON RADIATION PERMISSABLE LEVELS
De Tsjernobyl telefoon: informatie na een reactorongeval Passchier, WF. 01-06-1986 NVSN THE NETHERLANDS POLICY CHERNOBYL -DISASTER
De tweede nationale vergelijking van erkende diensten voor persoonsdosimetrie in Bader, F./ Damen, P./ Vries W. de/ Pieksma, M. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS