Magazine:
Tag: RESEARCH INSTITUTEN×

Description: In the broad sense of the word

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Accelerator radiological protection a personal and privileged odyssey part 1 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CERN - GENEVE HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION IRPA NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVITY GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL UNITED STATES OF AMERICA
Accelerator Radiological Protection a Personal and Privileged Odyssey Part 2 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN ICRP NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Accelerator Radiological Protection. A personal and privileged odyssey part 3 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CONTAMINATION ENERGY OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
Afwegingen bij bevolkingsonderzoek colorectale kanker met behulp van CT-colonogr Venema, Henk W./ Gelder, Rogier E. van/ Stokker, Jaap 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN
Beknopt overzicht van radioactiviteit in gebruiksartikelen Eleveld, Harry 01-01-2004 NVSN INDUSTRIAL USE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION MEASUREMENTS
Beleidsstandpunt CORA rapport 01-01-2003 NVSN CORA COVRA CLAY COSTS NUCLEAR ENERGY METHODS WASTE STORAGE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RETRIEVABILITY
Berekening van de longkankerincidentie in Nederland door roken en blootstelling Leenhouts, Henk P./ Brugmans, Marco J.P. 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADON RIVM
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan externe straling vanuit de omgevi Blaauboer, Roelf 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Calculation of the gonadal dose in radiation therapy Giessen, P.H. van der/ Verbeeten, Dr. Bernard 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
CT-scan tast intelligentie van baby aan Geleijns, Koos 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION PERMISSABLE LEVELS SWEDEN
De kolossen van Brezjnew 01-01-2003 NVSN CESIUM THEFT / MISSING NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH INSTITUTEN RUSSIA
De spanning stijgt... Pruppers, Mathieu 01-01-2003 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM
De tweede nationale vergelijking van erkende diensten voor persoonsdosimetrie in Bader, F./ Damen, P./ Vries W. de/ Pieksma, M. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren Blaauboer, Roelf/ Overwater, Ronald 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVE SCRAP METAL RIVM RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Dosimetrie in de radiologie, ervaringen van het demonstratieproject patiëntendos Teeuwisse, Wouter/ Geleijns, Koos/ Veldkamp, Wouter 01-01-2004 NVSN EU / EC THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Dosisconversiecoëfficiënten voor CT onderzoek bij kinderen Rijkée, A.G./ Schultz, F.W. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Een impressie van de 2nd International Workshop on Biological Effectes of ... Gert Kelfkens: RIVM 01-12-2002 NVSN CONGRESS EMF EXPERIMENTAL RESEARCH HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM
Elektromagnetische velden in Europa Rongen, Eric 01-01-2002 NVSN EMF THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN WHO
Europese samenwerkingsovereenkomst voor geologische opslag nucleair afval 01-01-2004 NVSN EU / EC METHODS WASTE STORAGE RESEARCH INSTITUTEN COOPERATION
Geen kanker door mobiel bellen Koops, Frans 01-03-2001 NVSN EMF HEALTH POPULATION RESEARCH INSTITUTEN
Genetische risicoschattingen anno 2002 Buul, Paul P.W. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Gezondheidrisico van blootstelling aan 50 Hz magnetische velden en het ... F.B.J. Koops 01-12-2002 NVSN EMF EU / EC HEALTH POPULATION COST - GENERAL THE NETHERLANDS NRPB RESEARCH INSTITUTEN GOVERNMENT RISK ANALYSE SOCIAL ASPECTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL LEGISLATION
Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische vel Bolte, John/ Pruppers, Matthieu 01-01-2004 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN
Gezondheidsrisico's van blootstelling aan verarmd uranium 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH MILITARY USES RESEARCH INSTITUTEN RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL DEPLETED URANIUM
Gloeikousjes nog steeds actief in Nederland Ad Koolwijk; VROM-infpectie regio Zuid-West 01-12-2003 NVSN INDUSTRIAL USE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM THORIUM LICENSES LEGISLATION
Goed nieuws voor bierdrinkers 01-01-2003 NVSN HEALTH POPULATION JAPAN RESEARCH INSTITUTEN
GSM en UMTS basisstations: effecten op de mens bij 1 V/m Peter Zwamborn, Stefan Vossen; TNO/FEL 01-12-2003 NVSN EMF HEALTH POPULATION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION EXPERIMENTS
Handdosimetrie bij de productie van PET-radiofarmaca M.C.M. Claassen 01-12-2003 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Handhaving van het besluit detectie radioactief besmet schroot in 2003 Tijsmans, Miriam 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVE SCRAP METAL VROM-INSPECTION LEGISLATION
Herbezinning in België over kernenergie? 01-01-2004 NVSN BELGIUM ENERGY IMPORTATION NUCLEAR ELECTRICITY RESEARCH INSTITUTEN PHASE-OUT