Magazine:
Tag: RADON×

Description: Radon

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Berekening van de longkankerincidentie in Nederland door roken en blootstelling Leenhouts, Henk P./ Brugmans, Marco J.P. 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADON RIVM
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan radon Lembrechts, Johan 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS URANIUM GENERAL
Buitenluchtconcentraties radon in september extreem hoog! Smetsers, Ronald 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS RADON RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
De stralingsprestatienorm (SPN) nader toegelicht Aernsbergen, L.M. van/ Klomberg, T./ Luijk, P. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Duitse kuurbaden: 'Hallo, Radonia!' Tanner, Adam 01-03-2001 NVSN GERMANY HEALTH POPULATION RADON URANIUM MINING
Evenwichtconcentratie Radon in de studeerkamer Overwater, Ronald 01-01-2003 NVSN ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Het risico op kanker bij lage doses Merxo Brukmans; Henk Leenhouts; Harmen Bijwaard; RIVM 01-12-2002 NVSN CONGRESS HEALTH POPULATION LOW-LEVEL RADIATION RESEARCH INSTITUTEN OPINION POLLS RADON RISK ANALYSE RIVM RADIATION CONSEQUENCES
Inwendige besmetting door radon vervalprocucten Hans Vanmarcke 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION RESEARCH INSTITUTEN RADON RESEARCH INSTITUTES RISK ANALYSE
Nuchter omgaan met risico's. Beslissen met gevoel voor onzekerheden Aernsbergen, Lodewijk van 01-01-2004 NVSN EMF THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADON RIVM
Radonconcentraties in Finse woningen het hoogst van de wereld 01-01-2004 NVSN FINLAND RADON RADIATION MEASUREMENTS
Rechtvaardiging van toepassingen van ioniserende straling Steen, J van der 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION IAEA ICRP THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADON RADIATION GENERAL LICENSES FOOD IRRADIATION LEGISLATION
Verslag van de 51e bijeenkomst van UNSCEAR Brugmans, Marco/ Blaauboer, Roelf 01-01-2003 NVSN CONGRESS HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT RADON RADIATION EXPERIMENTS UNITED NATIONS