the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.15/17 National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS July 2021
1.01.0.20/25 Marktconsultatie kernenergie KPMG July 2021
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg July 2021
1.01.0.03/41 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020ANVS June 2021
1.01.9.45/01 Mededeling m.e.r. Medische isotopen fabriek in Nederland SHINE Medical TechnologiesBilfinger Tebodin Netherlands B.V., SHINE June 2021
1.01.1.50/19 Startnotitie kernenergieRaad voor de leefomgeving en infrastructuur May 2021
1.01.9.13/32 Advies reikwijdte en detailniveau MER MOG COVRACommissie MER May 2021
1.01.9.10/56 COVRA Jaarrapport 2020COVRA April 2021
1.01.0.01/07 Jaarverslag ANVS 2020ANVS April 2021
1.01.8.30/70 Annual report and accounts 2020Urenco March 2021
1.01.9.13/31 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage multifunctioneel opslaggebouwCOVRA February 2021
1.01.8.55/22 PALLAS architectuurboekPallas, Ichos January 2021
1.01.0.23/33 De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-BrabantM.J.J.Scheepers, G.J.de Haas, F.Roelofs, H.Jeeninga, J.Gerde, TNO, NRG December 2020
1.01.8.38/04 U-Battery. Local Modular EnergySteve Threlfall November 2020
1.01.4.30/78 Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio November 2020
1.01.0.00/123 De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg November 2020
1.01.4.10/31 Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingMin. I&W October 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg October 2020
1.01.8.30/69 Urenco 1970-2020: From Treaty of Almelo to Atom AusstiegD.Bannink, Laka October 2020
1.01.0.20/24 Vergelijking van twee rapporten over de kosten van nucleaire en zon- & windstroom in het Nederlandse energiesysteem, die Minister Wiebes in april en september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd Terwel, Kerkhoven, Kalavasta September 2020
1.01.0.00/122Een Stralend Verleden - A Radiant PastR.Huibers September 2020
1.01.0.20/23 Possible role of nuclear in the Dutch energy mix in the futureENCO, B.Tomic, M.Van der Borst September 2020
1.01.1.30/25 Kernenergie, de waarborg in de energiemix van de VVDVVD September 2020
1.01.8.38/05 Response to Business, Energy and Industrial Strategy Select Committee. Inquiry: Post-Pandemic Economic GrowthU-battery, Urenco August 2020
1.01.7.31/40 EPZ Jaarverslag 2019EPZ July 2020
1.01.1.30/24 Kernenergie en de energietransitieSGP Jongeren, June 2020
1.01.0.01/5 Jaarverslag ANVS 2019ANVS May 2020
1.01.9.10/54 COVRA Jaarrapport 2019COVRA May 2020
1.01.0.03/40 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019ANVS May 2020
1.01.0.00/102 Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuurNRG April 2020