the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.00/125 Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’W.Turkenburg March 2022
1.01.0.00/123 De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteemR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg November 2020
1.01.0.00/122Een Stralend Verleden - A Radiant PastR.Huibers September 2020
1.01.0.00/102 Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuurNRG April 2020
1.01.0.00/121 Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden April 2020
1.01.0.00/124 Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en StralingA.vd Zande, B.Wolterbeek, C.Leijen April 2020
1.01.0.00/120 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS July 2019
1.01.0.00/119 Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ April 2018
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO June 2017
1.01.0.00/118 The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt February 2017
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS August 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group July 2016
1.01.0.00/103 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid November 2013
1.01.0.00/112 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ July 2013
1.01.0.00/111 Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenVon Salisch April 2013
1.01.0.00/110 Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011Min. EL&I May 2012
1.01.0.00/109 Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishoudingJ.P. van Soest August 2011
1.01.0.00/107 Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom June 2011
1.01.0.00/108 Energierapport 2011Min. EL&I June 2011
1.01.0.00/105Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energieMaas, Cocquyt, Museum Boerhaave 2011
1.01.0.00/106 Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nuGanzevles, v. Est, Ratheneau Instituut 2011
1.01.0.00/104Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de marktM.Van Ee, P.van Noppen March 2010
1.01.0.00/97 Energierapport 2008Min. EZ June 2008
1.01.0.00/99 Convention on nuclear safety. Fourth review meetingMin. VROM April 2008
1.01.0.00/98 Kernenergie en NederlandHogeschool Amsterdam 2007
1.01.0.00/101Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfersEnergieNed May 2006
1.01.0.00/90Dertig jaar Nederlands energiebeleidde Jong, Weeda, Westerwoudt March 2006
1.01.0.00/88Energie Verslag Nederland 2004: overheid en energiebeleidECN 2005
1.01.0.00/89 Nu voor later: Energierapport 2005Min. EZ 2005