the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.23/31 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. EindrapportECN, Kwink groep June 2013
1.01.0.23/30Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM August 2009
1.01.0.23/29 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede KamerMin. EZ June 2009
1.01.0.23/27 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ February 2009
1.01.0.23/28 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: KabinetsstandpuntMin. EZ February 2009
1.01.0.23/26Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing2e Kamer August 2002
1.01.0.23/25Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB2e Kamer 1994
1.01.0.23/24Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningMin. EZ, VROM May 1991
1.01.0.23/23Analyse van de praktiese consequenties van het waarborgingsbeleid voor de lokatie MoerdijkProject Herbezinning 1988
1.01.0.23/32Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Een nadere analyse van het beleidsvoornemen m.b.v. EVAMIXR.v.Brandenburg September 1986
1.01.0.23/22 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ January 1986
1.01.0.23/20Conceptadvies beleidsvoornemen vestigingsplaatsen kerncentralesRARO December 1985
1.01.0.23/21 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RAROMin. EZ December 1985
1.01.0.23/18Protest als inspraak: handleiding PKB-procedures kerncentralesVMD, S.Schöne August 1985
1.01.0.23/19Geen geschikte vestigingsplaatsen kerncentralesH.Damveld, S.van Duin August 1985
1.01.0.23/17Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen2e Kamer May 1985
1.01.0.23/16Plaatsing van nieuwe kerncentrales; dilemma's voor lokaal en provinciaal bestuurSOMSO, Reijnders, W.Turkenburg April 1985
1.01.0.23/14Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: BeleidsvoornemensMin. EZ 1985
1.01.0.23/15Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM 1985
1.01.0.23/13De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieoptiesMin. VROM 1984
1.01.0.23/12 Kerncentrales en woningbouwMin. VROM April 1982
1.01.0.23/11Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM May 1980
1.01.0.23/09Samenvatting van reakties op het ASEV. West BrabantPON October 1977
1.01.0.23/10Plaats maken voor kerncentrales? Eindverslagen en resultaten van de Inspraakprocedure PKBPr. Opbouworgaan W-Brabant October 1977
1.01.0.23/08Plaatsen voor kerncentrales en wat wij daarover te zeggen hebbenVMD June 1977
1.01.0.23/07Kerncentrales!!! wat zit daar achter??? Achtergrondinformatie voor inspraakprocedureVerkade, Izeboud, Daalderop May 1977
1.01.0.23/06Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM March 1977
1.01.0.23/05Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM February 1977
1.01.0.23/04 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies2e Kamer July 1976
1.01.0.23/03Kern? Energie. oa. gevolgen kerncentrale in EemsmondgebiedEnergiegroep Noord-Nederland April 1976