the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.40/39 De Kernenergiewet in vogelvluchtKortmann, Span March 2019
1.01.0.40/35 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014Min. EZ 2014
1.01.0.40/36Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders (vetrouwelijk)Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ November 2013
1.01.0.40/34 Stralingsbescherming vanuit stelselperspectief. Evaluatie van het Nederlandse stralingsbechermingsbeleid Berenschot November 2012
1.01.0.40/33 Themarapportage ioniserende straling 2011Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
1.01.0.40/29 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging…  1ste Kamer 2010
1.01.0.40/30 Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen: Kamerstuk 30429   Sdu Uitgevers/Staatsblad 2010   2010
1.01.0.40/28 Evaluatie KernenergiewetUylenburg, Vogelzang, Stoute, STEM June 2007
1.01.0.40/32 Financiële Zekerheidstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG April 2006
1.01.0.40/27Wetgeving stralingsbeschermingNederlandse Staat June 2001
1.01.0.40/26Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/EuratomMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid April 2000
1.01.0.40/24Kernenergiewet Band 1: Tekst van de Wet; Toelichting; Uitvoeringsvoorschriften met aanvullingen)Nederlandse Staat, C. Thijssen December 1999
1.01.0.40/25Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepenNederlandse Staat December 1999
1.01.0.40/23 Elektriciteitswet 1998Min. EZ  April 1998
1.01.0.40/22Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingenMin. VROM, SVS December 1993
1.01.0.40/10Aansprakelijkheid voor het nucleaire risicoMichael Faure September 1993
1.01.0.40/21Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992Min. VROM August 1993
1.01.0.40/20Internationaal Atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragenE.P.M.W.Domsdorf, TU Eindhoven May 1993
1.01.0.40/19Internationaal atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragenE.P.M.W.Domsdorf February 1993
1.01.0.40/38Kernenergiewet (zesde druk, 3e gecumuleerde aanvulling)Nederlandse Staat 1991
1.01.0.40/37Kernenergiewet (zesde druk)Nederlandse Staat 1989
1.01.0.40/18Financieel-economische risicolimietMin. VROM December 1988
1.01.0.40/17Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): EindrapportMin. VROM June 1988
1.01.0.40/16Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende kernschadeCaroline Bär, Wetswinkel RU Leiden December 1987
1.01.0.40/14Voorstel tot wijziging van Wet aansprakelijkheid kern-ongevallenZijlstra, Tazelaar June 1987
1.01.0.40/15Kerngezond: een kernprobleem. Verkenning omtrent de zorgplicht van de Nederlandse overheid ten aanzien van de bescherming van volksgezondheid tegen gevaren van kernenergieA.J.G.M.Voets 1987
1.01.0.40/13De wettelijke aansprakelijkheid voor schade door kern-ongevallenJ.J.vd Brink April 1986
1.01.0.40/12De blanco cheque van de staat voor kernenergieNatuur & Milieu June 1985
1.01.0.40/11Kernenergie rechtMr.Ing.H.J. van Zwam 1985
1.01.0.40/09Begrensde besluitvorming over 'n onbegrensd milieuprobleem: Kernenergie in het Nederlands grensgebiedSchepers, Wilbers 1984