the Laka catalogue

no title author date
1.01.2.10/34 De Atoomlobby in het moeras der anti'sWil Ronken, Rob ter Borgt June 1980
1.01.2.10/20 Liever zonneschijn morgen dan radio-actieve zorgenWerkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen 1981
1.01.2.10/03 Ontstaan en ontwikkeling van de anti-kernenergie bewegingW.Combrink, J.Hontelez April 1979
1.01.2.10/27Vrouwen tegen kernenergievrouwen tegen kernenergie September 1980
1.01.2.10/22 Vrouwen tegen kernenergieVrouwen Tegen Kernenergie 1981
1.01.2.10/17Jaarverslag 1988VMD April 1989
1.01.2.10/26Energie in overvloedVMD November 1984
1.01.2.10/01 Anti Kernenergie Beweging in Nederlandvd Broek, Meijnen December 1977
1.01.2.10/43 Onderzoeksverslag omtrent buitenparlementaire acties omtrent het kernenergievraagstuk in NederlandUniversiteit van Amsterdam February 2008
1.01.2.10/24 De Antikernenergiebeweging, een beweging tegen Kernenergie?T.Spit, D.van Sas July 1979
1.01.2.10/37 Dodewaard gaat dicht. Winteroffensief 82Stroomgroep Nijmegen January 1982
1.01.2.10/21Basisdemokratie- verslag van een diskussie-weekeindeRuud, Willem, Wilma... 1981
1.01.2.10/48EnergieboekjeRoel van Duyn 1972
1.01.2.10/25Rijn Schelde Instituut. jaarverslag '79Rijn Schelde Instituut May 1980
1.01.2.10/41Rijn Schelde Instituut: Vijf jaar tegenstroomRijn Schelde Instituut 1980
1.01.2.10/28 Een reus op lemen voeten? Een onderzoek naar successtrategieën van de Nederlandse MilieubewegingPeter vd Graaf December 1998
1.01.2.10/38 Na Dodewaard september ’81 ’n diskussie bijdrage voor AmelisweerdNijmeegs basisgroepen overleg May 1982
1.01.2.10/06 Vrij aan de kettingMarriet, Allard, Kees March 1980
1.01.2.10/40Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieuM.Nas, SCP April 1997
1.01.2.10/23Energie in BewegingM.Kerkhof, P.den Boer July 1984
1.01.2.10/39 Klein links en de nieuwe sociale bewegingenM.Brinkman, B.Freriks, G.Voerman 1989
1.01.2.10/11 Werkweekend PinksterenLPTK May 1985
1.01.2.10/16Verzet tegen kernenergie (reader)Laka July 1988
1.01.2.10/33 Splijting, deeltjes & deelbewegingen. Over het kernenergiekonflikt, buitenparlementaire politiek en vrouwen in antikernenergiebewegingKaisa Kuitert 1983
1.01.2.10/15 Nieuwe sociale bewegingenJ.W.Duyvendak 1985*
1.01.2.10/47 de anti-kernenergiebeweging, klaar voor de nieuwe strijd?J.Hontelez August 1984
1.01.2.10/35 Environmental chronology of the Netherlands. A short historical overview of important incidents, institutions, legislation, persons, protest actions and publicationsHennie J. vd Windt, Nigel Harle 1997
1.01.2.10/10Basisgroepen en aktie voeren tegen kerngeweldHarry May 1984
1.01.2.10/18 De Anti AtoombewegingGottfried Mergner September 1977
1.01.2.10/14 De terugval van de AKBGerard Brinkman September 1987

*: Estimated date