the Laka catalogue

no title author date
1.01.2.10/31 Kernenergie rapport Oost-GelderlandEnergie Komitee Oost-Gelderland EKOG April 1978
1.01.2.10/32Kernenergie: oplossing of conflict?flora wirtz May 1985
1.01.2.10/33 Splijting, deeltjes & deelbewegingen. Over het kernenergiekonflikt, buitenparlementaire politiek en vrouwen in antikernenergiebewegingKaisa Kuitert 1983
1.01.2.10/34 De Atoomlobby in het moeras der anti'sWil Ronken, Rob ter Borgt June 1980
1.01.2.10/35 Environmental chronology of the Netherlands. A short historical overview of important incidents, institutions, legislation, persons, protest actions and publicationsHennie J. vd Windt, Nigel Harle 1997
1.01.2.10/3650+ tegen Kerngeweld50+ tegen Kerngeweld November 1981
1.01.2.10/37 Dodewaard gaat dicht. Winteroffensief 82Stroomgroep Nijmegen January 1982
1.01.2.10/38 Na Dodewaard september ’81 ’n diskussie bijdrage voor AmelisweerdNijmeegs basisgroepen overleg May 1982
1.01.2.10/39 Klein links en de nieuwe sociale bewegingenM.Brinkman, B.Freriks, G.Voerman 1989
1.01.2.10/40Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieuM.Nas, SCP April 1997
1.01.2.10/41Rijn Schelde Instituut: Vijf jaar tegenstroomRijn Schelde Instituut 1980
1.01.2.10/42Het milieuboekjeBram vd Lek 1973
1.01.2.10/43 Onderzoeksverslag omtrent buitenparlementaire acties omtrent het kernenergievraagstuk in NederlandUniversiteit van Amsterdam February 2008
1.01.2.10/44 Children of the sixties, adults of the new millenium? Historische analyse van de houding van de milieubeweging in het kernenergiedebatDoenja Koppejan, RU Nijmegen May 2008
1.01.2.10/45Turbulente tijden; 20 jaar vereniging ZeewindFifi Visser April 2009
1.01.2.10/46 Le transnationalition de la cause antinucleaire en Europe. Une approche comparee de la France et du Pays-Bas (1970-2010)Emmanuel Rivat March 2013
1.01.2.10/47 de anti-kernenergiebeweging, klaar voor de nieuwe strijd?J.Hontelez August 1984
1.01.2.10/48EnergieboekjeRoel van Duyn 1972
1.01.2.10/49 Stralingsgevaar, Volluxpaaiers, en de Atoomstaat. De levensloop van de Nederlandse antikernenergiebeweging aan de hand van visuele bronnen, tussen 1970 en 1986.Ch.van de Kerkhof August 2018