the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.20/81Veiligheidsbenchmark van de kerncentrale BorsseleBorssele Benchmark Commission January 2024
1.01.8.20/80Safety benchmark of Borssele Nuclear Power Station 2023Borssele Benchmark Commission November 2023
1.01.8.20/79Kerncentrale Borssele, wat is er nodig voor langer openblijvenGS Zeeland, EPZ March 2020
1.01.8.20/75Safety Benchmark of Borssele Nuclear Power Plant Borssele Benchmark Commission, P.Nabuurs, J.Lyons, R.Stück, B.Tomic, A.M.Versteegh December 2018
1.01.8.20/73Eindverslag Commissie Additionele Innovatie ProjectenCommissie AIP September 2017
1.01.8.20/78Site Specific Decommissioning Cost Calculation for the Borssele NPPNIS, Siempelkamp October 2016
1.01.8.20/71Rapport validatie financiële situatie, risico- en scenarioanalyse DELTA en EPZBureau Roland Berger October 2016
1.01.8.20/69Kerncentrale Borssele. Analyse van de financiële situatie van de centraleSpring Associates October 2016
1.01.8.20/70Rapport betreffende de validatie van de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenarios van de kerncentrale BorsseleT.Holtkamp, W.J.Laman, H.A.Selling September 2016
1.01.8.20/66Is het Borssele Convenant goed uitgevoerd?WISE, ZMF, Stroom Toekomst October 2013
1.01.8.20/65De veiligheid van kerncentrale Borssele. Samenvatting en conclusiesBorssele Benchmark Commission September 2013
1.01.8.20/64The Safety of Borssele Nuclear Power StationBorssele Benchmark Commission, W.K.Wiechers, J.Pachner, R.Stück, B.Tomic, A.M.Versteegh September 2013
1.01.8.20/76Le combat perdu pour le prix de l’énergie: ’histoire de l’usine d’électrolyse Pechiney Nederland (1969-2011)R.Gomperts April 2013
1.01.8.20/62Reactorvat kerncentrale BorsseleEPZ September 2012
1.01.8.20/68Peer review country report. The Netherlands. Stress tests performed on European nuclear power plantsENSREG April 2012
1.01.8.20/61Peer review van de stresstest van de Europese kerncentrales naar aanleiding van het ongeval in Fukushima: Landrapport voor NederlandENSREG April 2012
1.01.8.20/59Netherlands’ National Report on the post-Fukushima Stress Test for the Borssele Nuclear Power PlantMin. EL&I December 2011
1.01.8.20/58Dutch stress tests: National progress reportMin. EL&I, KFD, EC November 2011
1.01.8.20/56Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA)EPZ October 2011
1.01.8.20/57Final Report: Complementary Safety margin AssessmentEPZ October 2011
1.01.8.20/74Safety Implications of MOX Fuel Use In The Borssele Nuclear Power Plant - Lessons From FukushimaShaun Burnie, F.Barnaby August 2011
1.01.8.20/55Afronding vervreemding aandelen Essent: minnelijke schikking EPZ: notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en BestuurProvincie N-Brabant, A.Brul June 2011
1.01.8.20/63Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert July 2010
1.01.8.20/53Brandstofdiversificatie kerncentrale BorsseleEPZ April 2008
1.01.8.20/52The climate of nuclear energy policy. A research on the dynamics of the policy arrangement around nuclear power plant BorsseleDaan F.Boezeman July 2007
1.01.8.20/45Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM June 2006
1.01.8.20/44Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent June 2006
1.01.8.20/43Extern Juridisch Advies over Convenant Kerncentrale BorsseleRob Polak, De Brauw Blackstone Westbroek March 2006
1.01.8.20/72Service agreement for the reprocessing of irradiated oxide fuelEPZ, COGEMA March 2006
1.01.8.20/51Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoeringECN, NRG, Seebregts, R.Jansma November 2005