the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.50/10442 jaar achter een hekDick Beuker March 2020
1.01.8.50/105 Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRGBerenschot September 2019
1.01.8.50/102 Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgevingRIVM, H.Slaper, C.Twenhöfel, Y.van der Knaap 2017
1.01.8.50/100 ECN/NRG business case assessmentStrategy&, PWC July 2016
1.01.8.50/101 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot June 2016
1.01.8.50/99 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026ECN, NRG May 2016
1.01.8.50/96 NRG Jaarverslag 2013NRG December 2014
1.01.8.50/103 Jaarverslag Onderzoeksprogramma NRG 2013NRG December 2014
1.01.8.50/94NRG Jaarverslag 2012NRG June 2013
1.01.8.50/95 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het stresstestrapport van de OLP (kst 32645 Nr. 42)Min. EL&I October 2012
1.01.8.50/92 NRG Jaarverslag 2011NRG 2012
1.01.8.50/91 NRG Jaarverslag 2010NRG July 2011
1.01.8.50/93Forward Thinking. 50 years Petten 1961-2011NRG 2011
1.01.8.50/90NRG Jaarverslag 2009NRG, A.de Vos 2010
1.01.8.50/89 NRG Jaarverslag 2008NRG June 2009
1.01.8.50/79ECN jaarverslag 2008: Samen werken aan een duurzame toekomstECN April 2009
1.01.8.50/88 Jaarverslag 2007 Energie-Milieu-GezondheidNRG May 2008
1.01.8.50/87Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-GezondheidNRG May 2007
1.01.8.50/75 2004 jaarverslag ECNECN 2006
1.01.8.50/86NRG Jaarverslag 2005NRG 2006
1.01.8.50/78ECN. The Next 50 years. Four European Energy FuturesECN, J.J.C.Brugging May 2005
1.01.8.50/76Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN: 1976 - 2001G.Verbong, ECN 2005
1.01.8.50/85NRG Jaarverslag 2004NRG 2005
1.01.8.50/84NRG Jaarverslag 2003NRG 2004
1.01.8.50/83NRG Jaarverslag 2002NRG June 2003
1.01.8.50/72Jaarverslag 2002NRG 2003
1.01.8.50/82Annual Report 2001 NRGNRG 2002
1.01.8.50/98 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG PettenMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS August 2001
1.01.8.50/68Jaarverslag 2000ECN May 2001
1.01.8.50/77 NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonendenNRG April 2001