the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.53/20 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG October 2019
1.01.8.53/19 Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelichtA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult March 2018
1.01.8.53/18 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS January 2018
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& June 2017
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
1.01.8.53/12 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG February 2017
1.01.8.53/17 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG November 2016
1.01.8.53/07 Plan van aanpak RAP AlfaNRG March 2016
1.01.8.53/11 Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afvalANVS December 2015
1.01.8.53/10 Eindrapport betreffende het uitvoeren van een second opinion op de audit 2013 en de review 2015 door de commissie Turkenburg op de plannen van aanpak voor historisch afval bij NRGT.Holtkamp October 2015
1.01.8.53/02Plannen van Aanpak RAP & RWMPNRG August 2015
1.01.8.53/09 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015W.Turkenburg, NRG March 2015
1.01.8.53/06 Eindrapport Audit RAP 2013W.Turkenburg, NRG November 2013
1.01.8.53/05 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch ExperienceNRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis September 2013
1.01.8.53/04 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ September 2012
1.01.8.53/03 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW October 2008
1.01.8.53/15 Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37Commissie MER December 2007
1.01.8.53/01 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECNde Vos, Keverling-Buisman, NRG 2006
1.01.8.53/08 Verwerking van radioactief afvalECN 1985*

*: Estimated date