the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.56/17 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG October 2017
2.34.8.80/21 Rosatom's Mayak: More Reprocessing, More ContaminationGreenpeace CEE, J.Haverkamp September 2017
6.01.0.40/85Jaap Kistemaker en uraniumverrijking in Nederland 1945-1962A.Streefland September 2017
1.01.8.20/73 Eindverslag Commissie Additionele Innovatie ProjectenCommissie AIP September 2017
6.07.1.20/23 Pela Vida, Pela Paz,Hiroshima Nunca mais! ExpositorSAPE August 2017
1.01.7.31/37 Jaarverslag 2016EPZ July 2017
6.07.4.60/30 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland - Huidige situatie en toekomstverkenningRIVM, Roobol, van der Reijden, de Waard–Schalk, Bijwaard July 2017
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO June 2017
1.01.8.55/17 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord June 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS June 2017
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& June 2017
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
6.07.4.60/31 Cyclotron Based Production of Technetium-99mIAEA June 2017
1.01.8.54/03 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M May 2017
1.01.9.10/43 COVRA Jaarrapport 2016COVRA May 2017
1.01.8.54/02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer May 2017
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission May 2017
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M May 2017
6.07.4.60/29 2017 Medical Isotope Supply Review: Mo/Tc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022OECD, NEA April 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS April 2017
1.01.8.55/18Beeldkwaliteitsplan Pallas. Inpassing nieuwe reactor PettenArcadis April 2017
6.01.3.50/29 Neue Reaktorkonzepte. Eine Analyse des aktuellen Forschungsstands.Öko-Institut, C.Pistner, M.Englert April 2017
6.07.4.60/33 Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor NederlandNucleair Nederland April 2017
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS April 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS March 2017
1.01.8.53/12 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG February 2017
1.01.4.30/71 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer February 2017
1.01.2.12/44 Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteitLaka, H.vd Keur February 2017