Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003)

AuthorMin. VROM, KFD
1-01-0-03-24.pdf
DateAugust 2004
Classification 1.01.0.03/24 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                                     RT04-200.256

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende
2003 (Storingsrapportage 2003)

Samenvatting
Er hebben zich in 2003 in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire
installaties géén ongewone gebeurtenissen voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenissen geen nadelige gevolgen voor de omgeving,
wel werd de bedrijfsvoering door het nemen van passende maatregelen verbeterd.
Over 2003 zijn zes (vorig jaar tien) gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele schriftelijk aan
de Kernfysische Dienst gemeld. Door de overige nucleaire installaties zijn twaalf (vorig jaar negen)
gebeurtenissen gemeld.
Het totaal aantal storingsmeldingen is de laatste zes jaren niet wezenlijk af- of toegenomen. De
meldingen aangeduid met inschaling >0 zijn allemaal meldingen van lNES-niveau 1; er deden zich
geen incidenten voor van INES-niveau 2 of 3.


Inleiding
Op grond van de aan hen in het kader van de Kernenergiewet verleende vergunningen, melden de
vergunninghouders ongewone voorvallen en gebeurtenissen, die zich binnen de inrichting voordoen.
Het betreft de volgende nucleaire installaties:
• de kernenergiecentrale Borssele (KCB) van Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland
  EPZ (EPZ) te Borsele;
• de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Borsele;
• de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI) te Delft;
• de Hoge Flux Reactor (HFR) van Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) te Petten;
• de lage Flux Reactor (lFR), de Hot Cell laboratories (HCl) en Decontamination and Waste
  Treatment (DWT) van de Nuclear Research and Consutancy Group (NRG) te Petten;
• het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten;
• de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard, die inmiddels
  vrijwel geheel is ontmanteld;
• de verrijkin