Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006)

AuthorKFD, Min. VROM
1-01-0-03-27.pdf
DateMay 2007
Classification 1.01.0.03/27 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                RT07-135.256
      Rapportage

        van

  ongewone gebeurtenissen

       in de

Nederlandse nucleaire installaties

      gedurende

       2006  (Storingsrapportage 2006)
SAMENVATTING
Er hebben zich in 2006 in de Kerncentrale Borssele (KCB) en de overige Nederlandse nucleaire
installaties géén ongewone gebeurtenissen voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenissen geen nadelige gevolgen voor de omgeving.
De bedrijfsvoering werd door het nemen van passende maatregelen aangepast.
In 2006 zijn zeventien (vorig jaar dertien) gebeurtenissen in de KCB schriftelijk aan de Kernfysische
Dienst (KFD) gemeld. Door de overige nucleaire installaties zijn acht (vorig jaar tien) gebeurtenissen
gemeld. In onderstaande tabel worden de aantallen storingen en de inschalingen in de afgelopen
jaren weergegeven.

                 TOTAAL                      INES > 0
  Jaar      totaal     KCB      overigen       Totaal     KCB      Overigen
  2006      25      17        8         3        1       2
  2005      23      13        10        4(5)1      2(3)1      2
  2004      21       8        13         3        0       3
  2003      18       62       12         3        1       2
  2002      19      10        9         1        0       1
  2001      18       9        9         3        2       1
  2000      23      12        11         2        2       0
  1999      14       8        6         2        1       1
  1998      21      10        11         2