Publication Laka-library:
Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007

AuthorKFD, Min. VROM
1-01-0-03-28.pdf
Date2008
Classification 1.01.0.03/28 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                           VROM-Inspectie
                          Kernfysische Dienst


                              Rijnstraat 8
                            Postbus 16191
                          2500 BD Den Haag
Storingsrapportage 2007              Interne postcode 560


Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de  Telefoon 070 - 339 19 29
                          Fax 070 - 339 18 87
Nederlandse nucleaire installaties in 2007
                                   -
Voorwoord
Sinds 1980 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over het functioneren van de Nederlandse
nucleaire installaties. Dit naar aanleiding van het kernsmeltongeval met de Three Mile Island II
kerncentrale nabij Harrisburg in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania op 28 maart 1979. De rapportage
van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007, kortweg
Storingsrapportage 2007, bericht over de meest veiligheidsrelevante ongewone gebeurtenissen in deze
installaties en verwante radiologische laboratoria en met gebruikte of geproduceerde bronnen.
De International Nuclear Event Scale (INES schaal) wordt gebruikt om de ernst van individuele
gebeurtenissen met elkaar te kunnen vergelijken. De in Nederland opgetreden ongewone gebeurtenissen
worden in breder perspectief geplaatst door een korte vergelijking met in het buitenland opgetreden
ongewone gebeurtenissen
VROM-Inspectie Storingsrapportage 2007                            Pagina 2/4
Samenvatting
Er hebben zich in 2007 in de Kerncentrale Borssele (KCB) en de overige Nederlandse nucleaire
installaties géén ongewone gebeurtenissen (storingen) voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenissen geen nadelige gevolgen voor de omgeving.
De bedrijfsvoering werd waar nodig d