Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008

AuthorKFD, Min. VROM
1-01-0-03-29.pdf
DateAugust 2009
Classification 1.01.0.03/29 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen
in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in
2008
Datum  31 augustus 2009
Status  Definitief
Definitief | Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008 | 31
augustus 2009
Colofon                 VROM-Inspectie
                 Directie Uitvoering
                 Kernfysische dienst
                 Rijnstraat 8
                 Postbus 16191
                 2500 BD Den Haag
                 Interne postcode 530

                 Publicatienummer: x

                 Dit is een uitgave van de VROM-Inspectie en is ook te
                 downloaden vanaf www.vrominspectie.nl
                                                  Pagina 2 van 40
Definitief | Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008 | 31
augustus 2009
Inhoud


Samenvatting ................................................................................................................5

1     Inleiding ...........................................................................................................7

2     INES inschaling .................................................................................................9

3     Analyse van Nederlandse storingsmeldingen in 2008............................................ 11

3.1    Algemeen...................................................................................................................... 11
3.2    Gebeurtenissen in de kerncentrale Borssele te Borssele........................................................ 12
3.3    Gebeurtenissen in de overige inrichtingen .......................................................................... 15
3.3.1   Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten ..........