Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009

AuthorMin. VROM, KFD
1-01-0-03-30.pdf
DateAugust 2010
Classification 1.01.0.03/30 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen
in Nederlandse nucleaire inrichtingen in
2009
Datum  31 augustus 2010
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009 | 31 augustus 2010
Colofon
                 VROM-Inspectie
                 Directie Uitvoering
                 Nucleair- en Stralingstoezicht
                 Kernfysische Dienst
                 Rijnstraat 8
                 Postbus 16191
                 2500 BD Den Haag


Publicatienummer         VI-2010-14                Dit is een uitgave van de VROM-Inspectie en is ook te
                downloaden vanaf www.vrominspectie.nl
                                                Pagina 2 van 35
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009 | 31 augustus 2010
InhoudSamenvatting ................................................................................................................ 4

1     Inleiding ........................................................................................................... 5

2     INES inschaling ................................................................................................. 6

3     Analyse van Nederlandse storingsmeldingen in 2009 .............................................. 8

3.1    Algemeen........................................................................................................................... 8
3.2    Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele te Borsele .................................................. 9
3.3    Gebeurtenissen in de overige inrichtingen ............................................................................ 11
3.3.1   Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten ................................................................