Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012

AuthorMin.IL&T, KFD
1-01-0-03-33.pdf
DateSeptember 2013
Classification 1.01.0.03/33 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012
Datum 9 september 2013
Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/Risicovolle bedrijven
Kernfysische Dienst

Inhoud
Samenvatting—5
1 Inleiding—7
2 Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2012—9
2.1 Kernenergiecentrale Borssele—9
2.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—10
2.2.1 Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG te Petten—11
2.2.2 Overige installaties van NRG te Petten—12
2.2.3 Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp (gemeente Borsele)—12
2.2.4 Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft—13
2.2.5 Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) te Petten—13
2.2.6 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Unie te Petten—13
2.2.7 Mallinckrodt Medical (MM) te Petten—13
2.2.8 Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard—14
2.2.9 URENCO Nederland te Almelo—14
2.2.10 Transport van radioactieve bronnen—15
2.3 Nederlandse storingsmeldingen aan de IAEA in 2012—15
3 Analyse KFD van Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2012—16
3.1 Kernenergiecentrale Borssele—17
3.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—18
Bijlage A INES inschaling—19

Samenvatting
In 2012 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties tien ongewone gebeurtenissen1 plaatsgevonden. Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en zeven gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties.
Vijf van de tien gebeurtenissen (één bij de kernenergiecentrale Borssele, twee bij de HFR van NRG Petten, één bij Mallinckrodt Medical en één bij URENCO Almelo) zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 1. Dit is het laagste niveau van de internationaal gebruikte methodiek voor het inschalen van de ernst van gebeurtenissen (de International Nuclear and Radiological Event Scale, INES). Van één gebeurtenis bij de kernenergiecentrale Borssele moet de INES-inschaling nog plaatsvinden omdat nog niet alle hiervoor benodigde informatie beschikbaar is. De overige gebeurtenissen zijn, qua nucleaire veiligheid, minder ernstig en vallen beneden die schaal (INES-niveau 0).
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ongewone gebeurtenissen en de ernst daarvan in 2012 bij geen van de Nederlandse nucleaire installaties statistisch afwijkt van voorgaande jaren. Weliswaar zijn er dit jaar weinig ongewone gebeurtenissen geregistreerd en is het totaal aantal gebeurtenissen van INES-niveau 1 hoger dan in eerdere jaren het geval was, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat van een trend sprake is.