Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017

AuthorANVS
1-01-0-03-38.pdf
DateJune 2018
Classification 1.01.0.03/38 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017
ANVS, juni 2018

Samenvatting
Aantal ongewone gebeurtenissenIn 2017 hebben de Nederlandse nucleaire installaties 
21 ongewone gebeurtenissen gerapporteerd. Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de 
kerncentrale Borssele, de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten meldde één ongewone 
gebeurtenis, de overige installaties bij Nuclear Research and consultancy Group 
(NRG) dertien en bij de overige nucleaire installaties in Nederland vonden drie 
ongewone gebeurtenissen plaats.
INES-inschaling en ernst
De nucleaire veiligheid is 
bij geen van de gebeurtenissen in 2017 in het geding geweest en geen van de 
ongewone gebeurtenissen kwamen dan ook in aanmerking voor een INES-inschaling van 
1 of hoger. Een definitieve inschaling van iedere gebeurtenis wordt pas gemaakt 
wanneer het onderzoek naar de aard en toedracht van iedere gebeurtenis is afgerond 
en goedgekeurd door de ANVS. Wanneer in deze rapportage wordt gesproken over een 
INES-inschaling kan dit dan ook gaan om de ‘voorlopige inschaling’. Het verleden 
leert dat de definitieve inschaling van gebeurtenissen zelden leidt tot een andere 
conclusie dan de voorlopige. Bij nadere inspecties heeft de ANVS geconstateerd dat 
in twee gevallen een gebeurtenis uit 2016 alsnog als meldingsplichtige gebeurtenis 
is gekwalificeerd. In hoofdstuk 2 zijn deze gebeurtenissen beschreven. Hiermee 
verandert het aantal meldingsplichtige gebeurtenissen zoals die in de rapportage 
ongewone gebeurtenissen over 2016 eerder is vastgesteld. De ANVS streeft ernaar om 
los van de jaarlijkse rapportages op de website doorlopend een actueel overzicht te 
hebben van alle gemelde ongewone gebeurtenissen van het lopende jaar en de 
voorgaande jaren. De teksten over de individuele ongewone gebeurtenissen in deze 
rapportage zijn dan ook een weergave van de beschrijvingen op de website op 20 
april 2018.