Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 5
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 1
ACTINIDEN verbranden en onderzoek actiniden 7
ADRESSEN artikel of lijst met adressen 1
AEC US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) 2
AFVAL ALGEMEEN 33
AFVAL DROGE INTERIM droge opslag 1
AFVAL NATTE INTERIM natte opslag 2
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 5
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG (ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S) 4
AFVAL TRANSPORT 1
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 4
ALGERIJE Land, hoofdstad: Algiers 1
AMERICIUM Alle isotopen 10
ANDRA Frankrijk, verantwoordelijk voor opslag radioactief afval 1
AREVA GROUP The Areva Group, Frans nucl. bedrijf uit Cogema en Framatome 1
ARGONNE NATIONAL LAB. VS, centrum verschillende reactoren 1
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 4
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 1
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 4
BELANG MONDIAAL belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) 1
BELANGENVERSTRENGELING tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie 4
BESMETTING Radioactieve besmetting 16
BNFL British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 2
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 6
BRANDSTOF FABRICAGE Ook leveringen aan centrales 2
BROEIKASEFFECT Klimaatverandering 10
BURE Locatie (onderzoekslaboratorium) afvalopslag: Frankrijk 1
BWR Boiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR 1
CANADA land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa 1