Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 3
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 1
VERARMD URANIUM rest produkt van verrijking 4
WETENSCHAP, ROL VAN individueel of als groep; geen opinie van wetenschappers 2
EXELON CORPORATION VS. eigenaar nucl. fabrieken, bezig met ontwikkeling PBMR 1
VEILIGHEID ALGEMEEN 1
VEILIGHEID REACTOR 1
HERGEBRUIK van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc 1
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 1
STRALING NORMEN 1
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 1
MANHATTAN PROJECT onderzoeksproject tijdens WO-II => 1e kernbommen op H. en N. 1
NOORD KOREA Land in Azië (DPRK: Democratic Peoples Republic of Korea) 1
AEC US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) 1
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 1
MUTATIES Als gevolg van straling 1
CANADA land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa 1
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 2
JAPAN land in Azië 2
LOS ALAMOS, NM, USA Los Alamos, New Mexico, USA 1
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 1
RISICO ANALYSE 1
STRALINGS EXPERIMENTEN op mens en dier 2
VS Verenigde Staten 6
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 4
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 1
SOCIALE ASPECTEN waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn. 1