Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AANSPRAKELIJKHEIDWetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken1
ONGELUKKEN KERNCENTRALES2
COGEMACogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)2
CRIIRADFranse onderzoekscommissie/NGO met laboratorium5
RECHTZAKENjuridische procedures (oa. van door of tegen akb)4
CEPNEU-org. met 4 leden: EDF, Areva, CEA en IRSN2
RAMPENPLANNEN1
ATOOMTERRORISMEoa dirty bomb3
BWRBoiling water reactor; waaronder ABWR, SWR 1000, ESBWR1
FORSMARK, ZWEDENForsmark, Zweden1
ZWEDENland in Europa1
BELGIËland, Hoofdstad Brussel1
DIEFSTAL/VERMISSINGdiefstal + vermissing + zelfbouw1
EXPORTimport én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)4
ELECTRICITEITrol kernenergie in electriciteit3
VSVerenigde Staten6
BENKENZwitserland; Mogelijke eindlocatie opslag hoog radioactiefafval1
DRINKWATERgrondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater1
DUITSLANDDuitsland en voormalig West-Duitsland1
WUERENLINGEN(Zwits.) Zwilag/ tussen-opslag (laag/middel en hoog afval)1
PERSONENalgemene info m.b.t. personen9
POLITIEpolitie optreden1
SUPERPHENIXlocatie 1200MW FBR in Malville, Frankrijk5
MORATORIUM1
BNFLBritish Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 1
GROOT BRITANNIËGroot Brittannië en Noord Ierland4
LA HAGUE, FRANKRIJKopwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij1
PLUTONIUM OPSLAG2
SELLAFIELDlocatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG1
THORPdeel van opwerkingsfabriek Sellafield GB1