Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ITALIËland in Europa1
WERKGEVERSWerkgevers/K.I.V.I./Grootverbruikers. zie ook PERSONEELSBEL.1
ROSYTHRosyth naval base, mogelijke afval opslag plaats4
SOCIALE ASPECTENwaaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn.2
WETENSCHAP, ROL VANindividueel of als groep; geen opinie van wetenschappers1
WIT-RUSLANDland (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991)1
AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAGalleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04)10
ATOMENERGOPROMAtomenergoprom: Rusland1
ALPAustralian Labor Party1
ESBWREuropean Simplified Boiling Water Reactor2
GE - GENERAL ELECTRICGeneral Electric, S Fairfield1
HOOGSPANNINGSNETeigendom, fysieke aanwezigheid Zie ook: EMS1
FUSIEZie overname1
OOSTENRIJKland in Europa1
BIRMA(Myanmar) land in Azië, hoofdstad Naypyidaw1
HERGEBRUIKvan rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc1
IEAInternational Energy Agency, Brussel2
AUSTRALIËland, hoofdstad Canberra43
DOUNREAY, GBlocatie, GB479
OPWERKING79
TRANSPORT OVER ZEETransport van afval over zee88
TRANSPORT-NIET AFVALtransport anders dan afval6
GEZONDHEIDinhoud van dit trefwoord gaat naar Gezondheid bevolking2
GEZONDHEID BEVOLKINGgezondheidseffecten van radioactiviteit92
GROOT BRITANNIËGroot Brittannië en Noord Ierland1520
SELLAFIELDlocatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG302
STRALING GEVOLGENzie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo7
TSJERNOBYL-RAMPongeluk (26-4-86) & gevolgen in reactor 427
HEYSHAM, GBHeysham,GB13
ONGELUKKEN KERNCENTRALES121