Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
STADE, DUITSLAND locatie 1 PWR reactor 1
THAILAND (SIAM) land in Azië, heette vroeger Siam 2
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 1
COVRA Ned: Centrale Organisatie voor Radioactief Afval 14
DOUNREAY, GB locatie, GB 3
INSPECTIES naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie 1
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 8
TERUGHAALBAARHEID toegankelijk houden afval in ondergrondse opslag 2
ZOUTKOEPELS opslag afval in / onderzoek naar 1
VROM-INSPECTIE Instituut voor stralingmetingen 4
VERGUNNINGEN 10
IRAK Land in het Midden-Oosten 1
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 1
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 1
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 1
PROLIFERATIE verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis 1
MARSHALL ISLANDS o.a. Bikini testgebied VS, mogelijke afval locatie 1
DUITSLAND Duitsland en voormalig West-Duitsland 4
URANIUM MIJNBOUW milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. 2
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 2
EURATOM EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort 5
AMERSHAM INTERNAT. bedrijf, produktie mediese isotopen 1
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN Politieke partijen en kernenergie. 1
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE 1
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 2
BELGIË land, Hoofdstad Brussel 3
DOEL, BELGIË locatie, Belgie 1
MOL België, afvalopslag. Zie EUROCHEMIC voor oude opwerkingsfabriek 1
MORATORIUM 1
TIHANGE, BELGIË Tihange, Belgie 1