Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VS Verenigde Staten 5
FORSMARK, ZWEDEN Forsmark, Zweden 1
ZWEDEN land in Europa 1
ELECTRICITEIT rol kernenergie in electriciteit 2
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire Française 1
INSPECTIES naar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie 1
JAPAN land in Azië 7
TEPCO Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO) 3
HINKLEY POINT, GB locatie Groot-Brittannie 3
TECHNISCH ALGEMEEN 3
DIEFSTAL/VERMISSING diefstal + vermissing + zelfbouw 1
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 12
AGR Advanced Gas-cooled Reactor 2
LEVENSDUURVERLENGING Levens duur verlenging van reactoren 1
OLDBURY, GB Oldbury, GB 1
SOCIALE ASPECTEN waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn. 1
ATOOMSTAAT beroepsverbod, druk om ontslag te nemen, censuur 4
POLITIE politie optreden 2
BNG British Nuclear Group (BNG); deel van BNFL (UK) 2
NIREX Gr-Brittannie: verantw. voor RA afval; voorloper CoRWM 1
TORNESS, GB locatie 2 AGR reactoren 1
DRIGG mogelijk locatie afvalopslagplaats bij Sellafield 1
THORP deel van opwerkingsfabriek Sellafield GB 2
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 251
SIZEWELL, GB locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR) 101
VEILIGHEID REACTOR 39
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 25
REPRESSIE bij processen, politieoptreden en in de gevangenis 2
PRIVATISERING incl. liberalisering KE-ind. en/of electr. maatschappijen 4
CONFERENTIE incl. workshops 3