Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
PHASE-OUT Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie 2
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 11
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN 5
NECKAR(-WESTHEIM) locatie 2 PWR reactoren, Duitsland 1
OBRIGHEIM, DUITSLAND locatie 1 PWR reactor 1
PERSONEELSBELEID bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder 5
PHILIPSBURG, DUITSL. locatie 2 reactoren (1 BWR & 1 PWR) 1
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 2
TRANSPORTEN NUCL. ALG. Nucleaire transporten algemeen 4
WERKGEVERS Werkgevers/K.I.V.I./Grootverbruikers. zie ook PERSONEELSBEL. 1
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 4
CADARACHE, FRANKRIJK Cadarache; Rapsodie, Frankrijk 1
EXPERIMENTEEL ONDERZOEK fundamenteel (deeltjes) 2
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 23
JODIUMTABLETTEN 2
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 5
RAMPENPLANNEN 6
SCHOONMAAK LOCATIES Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten) 2
UITZENDWERK uitzendwerk en onderaanneming in nucleaire installaties. 2
KOSTEN VERGELIJKING in geld en/of uit winstoogmerk 4
LEVENSDUURVERLENGING Levens duur verlenging van reactoren 6
EXPORT import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM) 1
IMPORT ATOOMSTROOM im- en export atoomSTROOM ook internationaal 1
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 15
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 9
GOLFECH, FRANKRIJK Golfech, Frankrijk 33
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 16
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 17
VEILIGHEID REACTOR 39
OESO (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment 7