Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
PHASE-OUTVoornemen/verdragen stoppen met kernenergie2
REGERINGStaatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)11
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN5
NECKAR(-WESTHEIM)locatie 2 PWR reactoren, Duitsland1
OBRIGHEIM, DUITSLANDlocatie 1 PWR reactor1
PERSONEELSBELEIDbedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder5
PHILIPSBURG, DUITSL.locatie 2 reactoren (1 BWR & 1 PWR)1
LA HAGUE, FRANKRIJKopwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij2
TRANSPORTEN NUCL. ALG.Nucleaire transporten algemeen4
WERKGEVERSWerkgevers/K.I.V.I./Grootverbruikers. zie ook PERSONEELSBEL.1
WERKNEMERSvan nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid4
CADARACHE, FRANKRIJKCadarache; Rapsodie, Frankrijk1
EXPERIMENTEEL ONDERZfundamenteel (deeltjes)2
CENSUURinclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie23
JODIUMTABLETTEN2
ONTMANTELINGreactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens5
RAMPENPLANNEN6
SCHOONMAAK LOCATIESRemediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten)2
UITZENDWERKuitzendwerk en onderaanneming in nucleaire installaties.2
KOSTEN VERGELIJKINGin geld en/of uit winstoogmerk4
LEVENSDUURVERLENGINGLevens duur verlenging van reactoren6
EXPORTimport én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)1
IMPORT ATOOMSTROOMim- en export atoomSTROOM ook internationaal1
WETGEVINGinternationale (of nationale) wetgeving over kernenergie15
GEZONDHEID BEVOLKINGgezondheidseffecten van radioactiviteit9
GOLFECH, FRANKRIJKGolfech, Frankrijk33
LOZINGEN LUCHTradioactieve lozingen én vervuiling van de lucht16
STRALING METINGENook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM17
VEILIGHEID REACTOR39
OESO(OECD) Org Economic Co-operation & Developoment7