Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ENERGIE Energie - algemeen 5
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 5
NEDERLAND land in Europa 66
PNEM Provinciale Noordbrantse Electriciteits maatschappij 5
BELANG MONDIAAL belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) 2
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 1
OPINIE ALGEMEEN 8
JODIUM 2
INTERCOM Intercom, filiaal van Tractebel 2
ZOUTKOEPELS opslag afval in / onderzoek naar 3
DODEWAARD locatie Nederland 5
KLEI (onderzoek naar) opslagkernafval in klei 4
MOL België, afvalopslag. Zie EUROCHEMIC voor oude opwerkingsfabriek 17
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 36
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 5
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 7
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 2
OPSTARTEN in gebruik nemen 3
PWR Pressurized water reactor 1
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG (ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S) 2
BESMETTING Radioactieve besmetting 3
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 1
TECHNISCH ALGEMEEN 2
BORSSELE locatie van 1 PWR reactor, Nederland 10
ONDERHOUD EN REPARATIE stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud 1
PZEM Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij 3
CONFERENTIE incl. workshops 1
STRALING NORMEN 1
EURATOM EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort 2
FOM FOM: stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie Utrecht 1