Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 40
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 20
URANIUM MIJNBOUW milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. 13
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 12
INHEEMSE VOLKEN inheemse volken 11
AFVAL ALGEMEEN 8
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 6
WOOMERA Locatie opslag laag radioactief afval, Australie 6
LUCAS HEIGHTS onderzoeks reactor Sydney, Australie 5
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 5
OPINIE ALGEMEEN 5
FOE Friends of the Earth, int. milieu-organisatie (1969- ) 4
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 4
JABILUKA uraniummijn in Kakadu national park, Australie 4
VEILIGHEID ALGEMEEN 4
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN Politieke partijen en kernenergie. 4
POLITIEK EN BELEID met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren 4
ALP Australian Labor Party 4
EXPORT import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM) 4
AFVAL TRANSPORT 3
ARPANSA Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 3
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 3
ROXBY DOWNS Olympic Dam 3
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE Ook voor installaties en nieuwe afval locaties 3
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 2
PERSONEN algemene info m.b.t. personen 2
VERGUNNINGEN 2
ANSTO Australian Nuclear Science & Technical Organisation 2
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 2
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 2