Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
FRANKRIJK Frankrijk 195
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 52
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 47
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 46
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 45
VEILIGHEID REACTOR 43
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 39
VEILIGHEID ALGEMEEN 36
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 35
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 33
AFVAL ALGEMEEN 33
GEZONDHEID WERK arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal 32
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire Française 32
EDF Electricité de France, Paris 32
VEILIGHEID-ONDERZOEK 32
EPR European pressurized water reactor 28
RESEARCH INSTITUTEN 26
COGEMA Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) 24
RISICO ANALYSE 23
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 23
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 22
ENERGIEBELEID ALGEMEEN 21
ENERGIEBELEID KE energiebeleid kernenergie 20
CESIUM alle isotopen 20
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 18
CEA Frankrijk: Commissariat a l'energie atomique 18
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 18
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 18
OPWERKING 17
AREVA GROUP The Areva Group, Frans nucl. bedrijf uit Cogema en Framatome 16