Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VERGUNNINGEN 1
CONFERENTIE incl. workshops 1
EUROPA Werelddeel 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 1
BODEM VERVUILING inhoud van dit trefwoord gaat naar Lozingen-bodem 1
HANFORD N, USA Hanford N, Richland Washington, USA 1
LUCHTVERVUILING 1
RWMAC Radioactive Waste Advisory Committee, UK 1
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 1
JUSTITIE ALGEMEEN 1
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 1
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 1
GREENPEACE 1
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 1
VERDRAGEN (Inter-)nationale verdragen 1
ILLEGALE HANDELING door nucl. industrie; niet door actievoerders; geen handel 1
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
VERRIJKING 1
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1
KERNPROEVEN ontploffingen van kernwapens 1
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 1
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 1
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 1
NATUURLIJKE STRALING ook wel achtergrondstraling genoemd 1
NUCLEAIRE GENEESKUNDE Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen 1
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 1
WHO World Health Organisation, Verenigde Naties 1
DEVONPORT mogelijke locatie voor afval onderzeeërs (GB, bij Plymouth) 1
EURATOM EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort 1
SCHEPEN/ONDERZEEËRS aangedreven door kernreactoren 1