Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VS Verenigde Staten 1889
NRC VS: Nuclear Regulatory Commission 527
VEILIGHEID REACTOR 377
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 348
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 293
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 285
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 282
TECHNISCH ALGEMEEN 259
AFVAL ALGEMEEN 251
VERGUNNINGEN 245
VEILIGHEID-ONDERZOEK 220
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 181
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 174
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN 172
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 153
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN Politieke partijen en kernenergie. 143
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 141
DOE - USA Department of Energy, ministerie van Energie 133
ONDERHOUD EN REPARATIE stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud 129
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 121
OPSTARTEN in gebruik nemen 113
PARLEMENT besluit, positie, diskussie in/van.... 111
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 106
REACTOREN ALGEMEEN 105
SEABROOK, USA Seabrook, New Hampshire, USA 103
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 92
AFVAL TRANSPORT 90
BESMETTING Radioactieve besmetting 85
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 83
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 82