Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 251
SIZEWELL, GB locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR) 101
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 40
VEILIGHEID REACTOR 39
BNFL British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 31
MAGNOX type reactor, vooral GB 30
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 29
NDA Nuclear Decomissioning Authority (aansprakelijk in GB) 27
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 25
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 24
BRITISH ENERGY engels bedrijf na privatisering 23
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 23
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 22
POLITIEK EN BELEID met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren 22
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 20
HOORZITTINGEN hoorzittingen via bijeenkomst én inspraak via internet 18
ENERGIEBELEID KE energiebeleid kernenergie 17
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 16
AFVAL ALGEMEEN 16
VEILIGHEID ALGEMEEN 14
RAMPENPLANNEN 14
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 14
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 14
OPINIE ALGEMEEN 13
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 13
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 12
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 12
SCHOONMAAK LOCATIES Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten) 12
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 12
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 11