Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VSVerenigde Staten8113
DUITSLANDDuitsland en voormalig West-Duitsland6183
GROOT BRITANNIËGroot Brittannië en Noord Ierland4714
BOUW VAN KERNCENTRALE(installaties) internationaal + Nederland3630
KOSTEN KERNENERGIEAtoom-energie kosten3527
ACTIESActies m.b.t.kernenergie.3455
AFVAL ALGEMEEN3130
FRANKRIJKFrankrijk2630
ONDERZOEKIn de brede zin van het woord2620
TECHNISCH ALGEMEEN2412
AKBAntikernenergie-beweging en milieuorganisaties2285
GEZONDHEID BEVOLKINGgezondheidseffecten van radioactiviteit2228
JAPANland in Azië2219
VEILIGHEID REACTOR2153
NEDERLANDland in Europa2119
ONGELUKKEN KERNCENTRALES1922
AFVAL TRANSPORT1857
RUSLANDland, opvolger van USSR en GOS1717
PLUTONIUMmilieu, gebruik, productie, discussie over transuranen1598
REGERINGStaatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)1584
ENERGIEBELEID KEenergiebeleid kernenergie1521
WETGEVINGinternationale (of nationale) wetgeving over kernenergie1520
BESMETTINGRadioactieve besmetting1457
VEILIGHEID ALGEMEEN1446
STRALING METINGENook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM1376
AUSTRALIËland, hoofdstad Canberra1343
OPINIE ALGEMEEN1308
LOBBY BEDRIJVENAlgemeen - over meerdere bedrijven1223
POLITIEK EN BELEIDmet LAND of BEDRIJFSNAAM combineren1216
NRCVS: Nuclear Regulatory Commission1207