Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 3
INTERNATIONAAL OPSLAG plannen (+ diskussie) export/import afval voor opslag 1
GRONAU, DUITSLAND urenco verrijkingsfabriek 1
GLACE BAY Zwaar waterfabriek, Canada 1
UENTROP Locatie THTR, Duitsland 1
GWK Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, Du 1
KEWA Kernbrennstoff Wiederaufarbeitungs Gesellschaft mbH 1
BRUCE, CANADA Bruce, Canada 1
GENTILLY, CANADA Gentilly, Canada 1
ANF, LINGEN Advanced Nuclear Fuel, splijststofstavenfabriek 1
BUSHEHR, IRAN Bushehr, Iran 1
MARSHALL ISLANDS o.a. Bikini testgebied VS, mogelijke afval locatie 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
ROCKY FLATS, USA Rocky Flats, USA 1
SATELIETEN met radioactief materiaal 1
KALKAR II Opvolger van Kalkar (SNR-300) 2
HIDDEN SPLENDOR Hidden Splendor uraniummijn, VS 1
LOZINGEN onderverdelen in lucht, land of water 2
OCONEE, SC, USA Oconee, South Carolina, USA 1
NOVATOME Novatome, bedrijf Frankrijk 1
GOSGEN Gösgen-centrale, Zwitserland 1
NIKOLAJEW Nikolajew, 1000 MWe centrale, Oekraïne 1
OEKRAINE land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 1
ZEELAND provincie Zeeland 1
REFERENDUM volksraadpleging, kan ook lokaal, regionaal 3
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 2
NEOM Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij 2
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 3
RADIOACTIVITEIT ALGEMEEN radioactiviteit - algemeen 2
UTAH INT. Utah International Inc. 1