Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
CANADA land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa 1
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 2
JAPAN land in Azië 2
LOS ALAMOS, NM, USA Los Alamos, New Mexico, USA 1
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 1
RISICO ANALYSE 1
STRALINGS EXPERIMENTEN op mens en dier 2
VS Verenigde Staten 6
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 4
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 1
SOCIALE ASPECTEN waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn. 1
GEZONDHEID WERK arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal 6
HIROSHIMA Hiroshima/Nagasaki (Japan), eerste kernbommen 2
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 2
KERNPROEVEN ontploffingen van kernwapens 6
MILITAIRE TOEPASSING 1
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 3
HAWAI VS-deel dat ook in de geknipte artikelen apart is genoemd 1
MARSHALL ISLANDS o.a. Bikini testgebied VS, mogelijke afval locatie 3
MICRONESIE / PACIFIC Pacific 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 2
AEC US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) 1
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 1
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 3
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 1
VERARMD URANIUM rest produkt van verrijking 4
WETENSCHAP, ROL VAN individueel of als groep; geen opinie van wetenschappers 2
MANHATTAN PROJECT onderzoeksproject tijdens WO-II => 1e kernbommen op H. en N. 1