Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
OOSTENRIJK land in Europa 1
RECENSIES over boeken, rapporten en films over kernenergie. 1
ATOOMSTAAT beroepsverbod, druk om ontslag te nemen, censuur 1
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 1
SAMENWERKING tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling 2
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 1
ADRESSEN artikel of lijst met adressen 1
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 2
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
PFS Private Fuel Storage; consortium van 8 electr. bedrijven 1
YUCCA MOUNTAIN VS; Nevada, ondergrondse afval opslagplaats 1
OPSTARTEN in gebruik nemen 1
POLITIEK EN BELEID met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren 4
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 7
ARPANSA Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 2
WOOMERA Locatie opslag laag radioactief afval, Australie 3
LASERVERRIJKING AVLIS, MLIS, SILEX 1
PROLIFERATIE verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis 1
SCHOONMAAK LOCATIES Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten) 4
STRALINGS EXPERIMENTEN op mens en dier 1
STRONTIUM alle Isotopen 1
CESIUM alle isotopen 1
KOBALT alle isotopen 1
FOE Friends of the Earth, int. milieu-organisatie (1969- ) 4
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 1
VEILIGHEID AARDBEVINGEN ook vulkanisme en risico's van aardbevingen 1
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 2
GENERAL ATOMICS General Atomics 1
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 1
AFVAL TRANSPORT 2