Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
RESEARCH INSTITUTEN 3
VERDRAGEN (Inter-)nationale verdragen 1
DEVONPORT mogelijke locatie voor afval onderzeeërs (GB, bij Plymouth) 1
EURATOM EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort 1
SCHEPEN/ONDERZEEËRS aangedreven door kernreactoren 1
CORWM Committe on Radioactive Waste Management; Nirex' opvolger 1
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 1
NDA Nuclear Decomissioning Authority (aansprakelijk in GB) 1
VITRIFICATION 1
DRINKWATER grondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater 1
LLNL Lawrence Livermore National Laboratories, Ca., USA 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
RADIOACTIEF VOEDSEL Ook radioactief besmette dieren en planten 1
IEER Institute for Energy and Environmental Research (US) 1
PERSONEELSBELEID bedrijfsbeleid aangaande personeel zowel als breder 1
VEILIGHEID-ONDERZOEK 1
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 1
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 1
MUTATIES Als gevolg van straling 1
TRANSPORT-NIET AFVAL transport anders dan afval 2
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 1
GREENPEACE 1
RAMPENPLANNEN 2
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 1
ILLEGALE HANDELING door nucl. industrie; niet door actievoerders; geen handel 1
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
VERRIJKING 1
OPINIE ALGEMEEN 2
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 2
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1