Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
KALKAR II Opvolger van Kalkar (SNR-300) 1
NISA Nuclear and Industrial Safety Agency; Japan 1
GENERATIE IV (zie ook GIF) Nieuwe Generatie IV reactoren 1
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 1
CNSC Canadian Nuclear Safety Commission opvolger van AECB 1
MC ARTHUR RIVER Mc Arthur River, uraniummijn Canada 1
SASKATCHEWAN Saskatchewan, Canada (uranium mijnbouw) 1
THYSSEN SCHACHTBAU GMBH samen met Deilman Haniel eigenaar van AG Schaechte Gorleben 1
ONTZOUTING (DESALINATION) centrale voor ontzouten van (zee)water 2
URANIUM UIT ZEEWATER U-winning uit zeewater 1
DBE-DEUTSCHE GESELL. Deutsche Gesellschaft zum bau und Betrieb von Endlagern fur 1
KERKEN opinie van kerken over kernenergie 1
BOHUNICE, SLOWAKIJE locatie 4 VVER & 1 GCHWR reactoren 1
INES 4 IAEA-uitleg: accident mainly in installation 1
VLIEGTUIGEN door kernreactor aangedreven 1
EPA Environmental Protection Agency, USA 1
HAMM, THTR, DUITSL. Thorium Hoge Temperatuur Reaktor, THTR 3
KAZATOMPROM mijnbouw- en afvalverwerkingsbedrijf in Kazachstan 1
TOSHIBA CORPORATION Toshiba Corporation Chiyoda-ku, Tonyo 100 1
URANIUM UIT FOSFAAT uraniumwinning uit fosfaat 1
KASHIWAZAKI-KARIWA Kashiwazaki-Kariwa, Japan 1
TEPCO Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO) 1
AREVA GROUP The Areva Group, Frans nucl. bedrijf uit Cogema en Framatome 2
NIGER land in Afrika 2
IEA International Energy Agency, Brussel 1
KWEEKREACTOREN Natrium gekoeld, huidig model 1
KYSJTYM, OERAL, SOVJET-UNIE Kysjtym, Oeral, Sovjet-Unie 2
MAYAK locatie afvalopslag Rusland 3
ALMELO Urenco verrijkingsfabriek, Nederland 1
BELENE, BULGARIJE Belene, Bulgarije 2