Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
FINANCIERINGzijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens6
IPSNInstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire; nu: IRSN (Fr)4
MUTATIESAls gevolg van straling1
STRALINGS EXPERIMENTENop mens en dier2
WHOWorld Health Organisation, Verenigde Naties2
BELANGENVERSTRENGELINGtussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie3
EU / EEGEuropese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)1
RAMPENPLANNEN2
SAMENWERKINGtussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling2
GOMEL, WIT-RUSLANDplaats research inst.: oorspr. Bandazhevski;later meer lobby2
REPRESSIEbij processen, politieoptreden en in de gevangenis5
VN- VERENIGDE NATIESVN: incl. UNCEAR2
PRIJSUITRIJKINGincl. nominaties/voorbereiding; ook voor meest-verguisde1
ONDERWIJSivm kernenergie natuurlijk1
TENTOONSTELLINGMusea, ed.1
JUSTITIEELE FOUTEN1
GEZONDHEID WERKarbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal2
WERKGEVERSWerkgevers/K.I.V.I./Grootverbruikers. zie ook PERSONEELSBEL.1
WERKNEMERSvan nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid1
COGEMACogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires)2
SCPRIService Central de Protection contre les Rayonnements Ionis.1
ASNAutorité de Sûreté Nucléaire Française2
EDELGASSENisotopen van edelgassen5
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN1
INSPECTIESnaar gezondheidsveiligheid. Zie safeguards voor proliferatie5
KOOLSTOFradioactieve isotopen van koolstof; bv. C-144
LAGE STRALING DOSIS1
LOZINGEN LUCHTradioactieve lozingen én vervuiling van de lucht4
LOZINGEN WATERradioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater6
STRALING ALGEMEEN2