Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 2
SOCIALE ASPECTEN waaronder menselijke fouten, soc.- en geestel. onrust werkn. 1
EXELON CORPORATION VS. eigenaar nucl. fabrieken, bezig met ontwikkeling PBMR 1
HAWAI VS-deel dat ook in de geknipte artikelen apart is genoemd 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 2
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 1
VS Verenigde Staten 6
HERGEBRUIK van rad. materiaal zoals afval, hoog verrijkt uranium, etc 1
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 4
AEC US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 1
VERARMD URANIUM rest produkt van verrijking 4
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 1
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 1
MICRONESIE / PACIFIC Pacific 1
RECENSIES over boeken, rapporten en films over kernenergie. 1
STRALINGS EXPERIMENTEN op mens en dier 2
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 1
KERNPROEVEN ontploffingen van kernwapens 6
MANHATTAN PROJECT onderzoeksproject tijdens WO-II => 1e kernbommen op H. en N. 1
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
MARSHALL ISLANDS o.a. Bikini testgebied VS, mogelijke afval locatie 3
NAVO NAVO: Noord Atlantische Verdrags Organisatie 1
GOLFOORLOG naam van de oorlog in Irak en Koeweit 1
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 1
LOS ALAMOS, NM, USA Los Alamos, New Mexico, USA 1
IRAK Land in het Midden-Oosten 1
BOSNIË HERZEGOVINA land in Europa; deel van ex-Joegoslavië 1
NOORD KOREA Land in Azië (DPRK: Democratic Peoples Republic of Korea) 1