Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 1
WHO World Health Organisation, Verenigde Naties 1
EUROPA Werelddeel 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 1
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 1
VS Verenigde Staten 5
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 1
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 1
SAMENWERKING tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling 2
TRANSPORT-NIET AFVAL transport anders dan afval 2
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 1
SCHOONMAAK LOCATIES Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten) 6
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 2
RWMAC Radioactive Waste Advisory Committee, UK 1
FALL-OUT Radioactieve stof die uit de lucht neerslaat 1
LOZINGEN LUCHT radioactieve lozingen én vervuiling van de lucht 2
BESMETTING Radioactieve besmetting 4
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 5
NUCLEAIRE GENEESKUNDE Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen 1
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 1
LA HAGUE, FRANKRIJK opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij 2
NATUURLIJKE STRALING ook wel achtergrondstraling genoemd 1
RADIOACTIEF VOEDSEL Ook radioactief besmette dieren en planten 1
KERNPROEVEN ontploffingen van kernwapens 1
LOZINGEN onderverdelen in lucht, land of water 3
OAK RIDGE, USA Oak Ridge, USA 1
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 1
NDA Nuclear Decomissioning Authority (aansprakelijk in GB) 1
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 2
DEVONPORT mogelijke locatie voor afval onderzeeërs (GB, bij Plymouth) 1