Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
VATTENFALL zweedse energie maatschappij, eigenaar kerncentrales 7
FINANCIERING zijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens 7
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 81
ESENSHAM, DUITSLAND Zie ook Unterweser Kerncentrale in Noord-Duitsland 1
EURODIF SA zie ook Pierrelatte, verrijkingsfabriek 1
KFK Zie Karlsruhe, Duitsland 2
WISE World Information Service on Energy (later incl. NIRS) 2
WHO World Health Organisation, Verenigde Naties 19
WERELDBANK World Bank 1
WISMUT Wismut SDAG, uraniummijnbouwbedrijf in Oost Duitsland 74
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 14
VANUNU wetenschapper die in 1986 gegevens over Dimona bekend maakte 5
WESTINGHOUSE Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania 2
AMERIKA werelddeel, voor land zie: VS 1
EUROPA Werelddeel 6
AZIË werelddeel 1
WIPP Waste Isolation Pilot Plant, VS Nieuw-Mexico 1
VVER VVER reactoren: constructie, veiligheid, ongelukken, etc 1
NASA - USA VS: nationale luchtvaart organisatie 4
EXIM - BANK VS: export-import-bank 1
NEVADA TEST SITE VS, testgebied kernproeven en subkritische tests 2
RERTR VS programma tegen proliferatie HEU brandstof 1
PHASE-OUT Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie 30
OOST-DUITSLAND voormalige DDR 1
REFERENDUM volksraadpleging, kan ook lokaal, regionaal 3
VOEDSELBESTRALING Voedselbestraling 17
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 2
PROLIFERATIE verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis 13
VS Verenigde Staten 79
OSPAR verdrag tegen vervuiling van de Noord-Atlantische Oceaan 2