Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AFVAL BOVENGRONDSE OPSLAG alleen andere plaats dan die van productie;(vanaf 13/4/04) 4
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 1
ONGELUKKEN REST inclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo) 10
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 12
ALP Australian Labor Party 6
AMERICIUM Alle isotopen 2
ANSTO Australian Nuclear Science & Technical Organisation 8
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 2
ARGENTINIE land, hoofdstad Buenos Aires 1
ARPANSA Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 9
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 75
BELANGENVERSTRENGELING tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie 1
BEVERLEY uraniummijn, Australie 4
CANADA land in (Noord-) Amerika, hoofdstad: Ottawa 1
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 2
SCHOONMAAK LOCATIES Remediation and restoration (geen ontmanteling faciliteiten) 1
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 3
CONFERENTIE incl. workshops 1
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 5
BESMETTING Radioactieve besmetting 8
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 2
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 1
LOZINGEN WATER radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater 3
DRINKWATER grondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater 1
EMU JUNCTION Testgebied U.K. kernproeven, Australie 1
ENERGIE Energie - algemeen 1
ENERGIEBELEID KE energiebeleid kernenergie 5
VERRIJKING 2
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 3
EPA Environmental Protection Agency, USA 1