Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AFVAL ALGEMEEN 8
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 12
ACTIES Acties m.b.t.kernenergie. 20
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 40
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 2
FOE Friends of the Earth, int. milieu-organisatie (1969- ) 4
INHEEMSE VOLKEN inheemse volken 11
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 4
PERSONEN algemene info m.b.t. personen 2
VERGUNNINGEN 2
WETGEVING internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie 6
WOOMERA Locatie opslag laag radioactief afval, Australie 6
AFVAL TRANSPORT 3
KOSTEN KERNENERGIE Atoom-energie kosten 1
LUCAS HEIGHTS onderzoeks reactor Sydney, Australie 5
RECHTZAKEN juridische procedures (oa. van door of tegen akb) 1
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 5
ANSTO Australian Nuclear Science & Technical Organisation 2
ARPANSA Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 3
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 2
INVAP INVAP, bedrijf Argentinië 1
VEILIGHEID REACTOR 1
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 2
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 3
JABILUKA uraniummijn in Kakadu national park, Australie 4
KAKADU Kakadu national park, australie 1
ONDERWIJS ivm kernenergie natuurlijk 2
PERS 2
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 1
HOORZITTINGEN hoorzittingen via bijeenkomst én inspraak via internet 2