Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIEBelang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)4
ELEKTRICITEITSPRIJS 6
ELECTRICITEITrol kernenergie in electriciteit5
FRANKRIJKFrankrijk195
REGERINGStaatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)18
BRONTERMHet geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid en wijze van vrijkomen beschrijven (bij ernstige reactorongevallen) van radioactieve stoffen in de biosfeer1
RISICO ANALYSE23
VEILIGHEID ALGEMEEN36
IAEAInternational Atomic Energy Agency, Wenen11
RADIOACTIEF VOEDSELOok radioactief besmette dieren en planten13
STRALING ALGEMEEN2
STRALING GEVOLGENzie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo9
STRALING METINGENook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM35
BESMETTINGRadioactieve besmetting3
NOORWEGENland in Europa1
TSJERNOBYL4 reactoren in Oekraine2
VEILIGHEID REACTOR43
AANSPRAKELIJKHEIDWetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken10
GEZONDHEID BEVOLKINGgezondheidseffecten van radioactiviteit33
LAGE STRALING DOSIS13
TMIHarrisburg, Three Mile Island, ook ongeluk 19791
VSVerenigde Staten9
NOGENTNogent-sur-Seine, Frankrijk3
RADIOACTIEF MEETNET1
STRALING NORMEN13
ZWEDENland in Europa3
EXPORTimport én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM)8
MILITAIRE TOEPASSING11
PROLIFERATIEverspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis11
IRAKLand in het Midden-Oosten3