Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
BELANG MONDIAAL belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) 3
BOUW VAN KERNCENTRALE (installaties) internationaal + Nederland 4
NEDERLAND land in Europa 12
OESO (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment 1
OPINIE ALGEMEEN 9
URANIUM VOORRAAD & PRIJS ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen 6
BELOYARSK, SU (Jekatarinaburg) locatie 3 (+1 in aanbouw) BN-kweekreactoren 1
GESCHIEDENIS KERNENERGIE ook installaties, landen enzo 1
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 2
OBNINSK, SU Locatie van reactoren SU, type BR5 en APS 1
OEKRAINE land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 1
ONDERZOEK In de brede zin van het woord 2
POLITIEK EN BELEID met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren 3
RBMK RBMK reactoren constructie/veiligheid/ongelukken 1
RUSLAND land, opvolger van USSR en GOS 1
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 3
VN- VERENIGDE NATIES VN: incl. UNCEAR 1
VVER VVER reactoren: constructie, veiligheid, ongelukken, etc 1
WIT-RUSLAND land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 1
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) 1
BROEIKASEFFECT Klimaatverandering 7
ENERGIE Energie - algemeen 6
POLITIEK beleid op het gebied van kernenergie 1
BESMETTING Radioactieve besmetting 2
BORSSELE locatie van 1 PWR reactor, Nederland 4
RADIOACTIEF VOEDSEL Ook radioactief besmette dieren en planten 2
RAMPENPLANNEN 2
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene 2
STRALING METINGEN ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM 2
AFVAL ALGEMEEN 7