Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 43
DOUNREAY, GB locatie, GB 479
OPWERKING 79
TRANSPORT OVER ZEE Transport van afval over zee 88
TRANSPORT-NIET AFVAL transport anders dan afval 6
GEZONDHEID inhoud van dit trefwoord gaat naar Gezondheid bevolking 2
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 92
GROOT BRITANNIË Groot Brittannië en Noord Ierland 1520
SELLAFIELD locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG 302
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 7
TSJERNOBYL-RAMP ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 27
HEYSHAM, GB Heysham,GB 13
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 121
VEILIGHEID ALGEMEEN 105
BNFL British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 164
GEZONDHEID WERK arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal 63
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 65
AFVAL ALGEMEEN 201
NIREX Gr-Brittannie: verantw. voor RA afval; voorloper CoRWM 45
IRAK Land in het Midden-Oosten 5
AFVAL DROGE INTERIM droge opslag 24
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 155
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 45
UKAEA United Kingdom atomic energy agency 192
BESMETTING Radioactieve besmetting 191
ONTMANTELING reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens 168
RADIOACTIVITEIT ALGEMEEN radioactiviteit - algemeen 8
THORP deel van opwerkingsfabriek Sellafield GB 40
EU / EEG Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) 98
LOBBY CAMPAGNES Pro-nucleaire campagnes 31