Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
AUSTRALIËland, hoofdstad Canberra43
DOUNREAY, GBlocatie, GB479
OPWERKING79
TRANSPORT OVER ZEETransport van afval over zee88
TRANSPORT-NIET AFVALtransport anders dan afval6
GEZONDHEIDinhoud van dit trefwoord gaat naar Gezondheid bevolking2
GEZONDHEID BEVOLKINGgezondheidseffecten van radioactiviteit92
GROOT BRITANNIËGroot Brittannië en Noord Ierland1520
SELLAFIELDlocatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG302
STRALING GEVOLGENzie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo7
TSJERNOBYL-RAMPongeluk (26-4-86) & gevolgen in reactor 427
HEYSHAM, GBHeysham,GB13
ONGELUKKEN KERNCENTRALES121
VEILIGHEID ALGEMEEN105
BNFLBritish Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) 164
GEZONDHEID WERKarbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal63
PLUTONIUMmilieu, gebruik, productie, discussie over transuranen65
AFVAL ALGEMEEN201
NIREXGr-Brittannie: verantw. voor RA afval; voorloper CoRWM45
IRAKLand in het Midden-Oosten5
AFVAL DROGE INTERIMdroge opslag24
REGERINGStaatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging)155
SLUITENdefinitief sluiten van een nucleaire installatie45
UKAEAUnited Kingdom atomic energy agency192
BESMETTINGRadioactieve besmetting191
ONTMANTELINGreactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens168
RADIOACTIVITEIT ALGEMEENradioactiviteit - algemeen8
THORPdeel van opwerkingsfabriek Sellafield GB40
EU / EEGEuropese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)98
LOBBY CAMPAGNESPro-nucleaire campagnes31