Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
FRANKRIJK Frankrijk 7
GEZONDHEID WERK arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal 1
INES 3 IAEA-klassificatie ernst ongelukken (serious incident) 1
IRIDIUM alle isotopen 2
ONGELUKKEN REST inclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo) 5
TRANSPORT-NIET AFVAL transport anders dan afval 1
TRANSPORTEN NUCL. ALG. Nucleaire transporten algemeen 4
VS Verenigde Staten 16
WERKNEMERS van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid 6
ZWEDEN land in Europa 3
STRONTIUM alle Isotopen 4
GEORGIE land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) 2
ONGELUKKEN KERNCENTRALES 4
STRALING GEVOLGEN zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo 5
GEZONDHEID BEVOLKING gezondheidseffecten van radioactiviteit 3
AFVAL ALGEMEEN 7
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 13
ATOOMTERRORISME oa dirty bomb 2
BRANDSTOF FABRICAGE Ook leveringen aan centrales 2
BROEIKASEFFECT Klimaatverandering 2
DIEFSTAL/VERMISSING diefstal + vermissing + zelfbouw 2
HOORZITTINGEN hoorzittingen via bijeenkomst én inspraak via internet 3
LEVENSDUURVERLENGING Levens duur verlenging van reactoren 6
MILIEUGROEPEN geen specifiek AKB (anders bij AKB) 6
MOX Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. 3
NRC VS: Nuclear Regulatory Commission 6
PLUTONIUM milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen 2
PLUTONIUM OPSLAG 1
PROLIFERATIE verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis 2
RAMPENPLANNEN 4