Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ARPANSA Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 9
AUSTRALIË land, hoofdstad Canberra 75
IAEA International Atomic Energy Agency, Wenen 4
VEILIGHEID-ONDERZOEK 4
VERGUNNINGEN 7
AKB Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties 2
LUCAS HEIGHTS onderzoeks reactor Sydney, Australie 13
ONDERHOUD EN REPARATIE stilleggen reactor voor verbetering, veiligheid en onderhoud 2
SLUITEN definitief sluiten van een nucleaire installatie 3
VEILIGHEID REACTOR 1
ANSTO Australian Nuclear Science & Technical Organisation 8
EXPORT import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM) 4
JODIUM 1
LOBBY BEDRIJVEN Algemeen - over meerdere bedrijven 4
NUCLEAIRE GENEESKUNDE Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen 4
STRONTIUM alle Isotopen 2
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE 1
TECHNETIUM Technetium 1
VERSNELLER deeltjesversnellers 1
AFVAL ALGEMEEN 21
LOCATIE-KEUZE PROCEDURE inspraak en procedures (niet alleen bij kerncentrales!) 7
TRANSPORTEN NUCL. ALG. Nucleaire transporten algemeen 1
CENSUUR inclusief (poging tot) achterhouden of veranderen van informatie 2
REGERING Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) 20
AANSPRAKELIJKHEID Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken 1
AFVAL ON SITE STORAGE Natte of droge tijdelijke opslag in of bij de installatie 2
BELANGENVERSTRENGELING tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie 1
DEMOCRATIE Kernenergie en democratie (incl. gebrek eraan) 1
OPINIE ALGEMEEN 1
DRINKWATER grondwater met radioactieve stoffen en effect op drinkwater 1